Stagiair zit op kantoor en loopt stage bij erkend stagebedrijf

Podcast 'Schade achter de Schermen'

De afgelopen jaren zijn er verschillende nieuwsberichten verschenen rondom (seksuele) intimidatie in de mediawereld. Wat als je een mediastudent bent en terechtkomt bij zo'n bedrijf? Hoe handel je dan?

De nieuwsberichten en een traumatische stage hebben studente Tamar Pierau gemotiveerd om op onderzoek te gaan. Hebben haar medestudenten van Creative Business en Communicatie aan de HvA ook te maken gehad met (seksuele) intimidatie tijdens hun stages? Wat zijn hun verhalen? Hoeveel meldingen zijn er gedaan bij de HvA? Durft Tamar haar oude praktijkbegeleider te confronteren?

'Schade Achter De Schermen' is een podcast van Tamar Pierau, in opdracht van Stichting ELBHO. De muziek is gemaakt door BMG Production Music.

Trailer:
Is het het waard om je normen en waarden in te leveren voor studiepunten? Hoe handel je als je te maken krijgt met (seksuele) intimidatie tijdens stage? Tamar Pierau gaat op onderzoek uit en ontmoet medestudenten met vergelijkbare stage-ervaringen.

Aflevering 1: Een klein, onzeker meisje
Tamar keert terug naar het gebouw van haar voormalige stage om herinneringen op te halen. Hier werd ze geconfronteerd met vormen van intimidatie. Ook ontdekte ze een oud logboekje waarin ze de gebeurtenissen gedetailleerd heeft opgeschreven. Ze bezoekt haar voormalige stagebegeleider van school en spreekt met stagecoördinator Jurrian Hartdorff om te achterhalen of zij de enige student was die hiermee te maken kreeg. Ze begint haar zoektocht naar gelijkgestemden.

Aflevering 2: Stilte doorbreken
Medestudenten Maryam en Evi delen hun verhaal. Evi, student Creative Business, kreeg te maken met (seksuele) intimidatie bij een groot televisieproductiebedrijf. Maryam, student Communicatie, kreeg te maken met discriminatie en intimidatie bij een PR-bureau. Ook gaat Tamar in gesprek met organisatiecoach Peter Fijbes over hoe je het beste kunt handelen in zulke situaties.

Aflevering 3: De inval
Wat is Stichting ELBHO en wat gebeurt er met een melding van stagemisbruik? Thijs Otter, de directeur en oprichter, vertelt over het protocol en brengt Tamar in contact met melder Liam. Hij werd geïntimideerd en gechanteerd tijdens zijn stage. Samen met Thijs en een collega valt Tamar het stagebedrijf van Liam binnen.

Aflevering 4: De confrontatie
Zou Tamar’s oude praktijkbegeleider weten dat zij zich geïntimideerd voelde tijdens haar stage? Tamar besluit contact op te nemen en is benieuwd naar de beweegredenen van haar oude praktijkbegeleider. Daarnaast gaat ze nog één keer langs bij Jurrian Hartdorff om de bevindingen uit haar onderzoek te delen.

Heb je nog vragen of opmerkingen over de podcast? Stuur een mail naar tamar.pierau@elbho.nl