HRM Stageopdracht - Vacature van Stichting Care Zorg & Welzijn - - HBO-stagemarkt

«Terug naar stages

Deventer, Nederland

HRM Stageopdracht

MEEWERKSTAGE

 • Datum plaatsing: 12 juni 2024
 • Solliciteer voor: 12 augustus 2024
 • 182x Bekeken
 • 330,00 per maand
 • 24 uur per week
 • Stichting Care Zorg & Welzijn

Stage omschrijving

HRM stageopdracht:

 • HRM-beleid ontwikkelen met de directie (beleidsplan)
 • Professionalisering van de HRM zaken
 • Professionaliseren van het personeelsbeleid
 • Formuleren van verbetervoorstellen n.a.v. onderzoek
 • Maken van personeelsdossiers: wat moet er in
 • Hoe gegevens vastleggen van medewerkers
 • Strategische personeelsplanning
 • Maken van personeelsdossiers: wat moet er in
 • Medewerkers nieuwe technologieën leren: elektronische cliëntdossier
 • Arbeidsvoorwaardenbeleid, arbeidsovereenkomst (deze doornemen),
 • Verlof, ziekmelding- ziekteverzuimbeleidsplan
 • Personeelshandboek werknemers maken; met daarin de punten hoe onze beleidszaken zijn geregeld, afspraken en procedures, reiskosten, hoe veilig werken,  protocollen, uitleg voorbeeldformulieren.
 • Welkomsmap cliënten: Informatiemap waarin veel informatie die over de geboden zorg aan de orde komt (wat een nieuwe cliënt aan informatie nodig heeft). 

Opleidingen

Deze vacature sluit aan op:

 • Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn
 • Service, Welzijn & Zorg
 • Sociaal Financiële Dienstverlening
 • Sociaal Werk in de Zorg
 • Social Work

Stagebedrijf
Stichting Care Zorg & Welzijn

`Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens` luidt het Nederlandse bekende spreekwoord. Dit ervaren wij met z’n allen ook zo! Dit is immers ook de doelstelling van de nieuwe zorgwetwijziging 2015. De burgers moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen, tot het echter niet meer gaat. Pas als het thuis niet meer gaat, heeft iemand recht op een plek in een zorginstelling.

Het is een feit dat Nederland steeds meer aan het verkleuren en veranderen is. De diversiteit zal alleen maar blijven toenemen. In 2020 zal het aantal niet-westerse allochtonen toegenomen zijn tot 2,1 miljoen mensen en circa in 2025 zijn hoogtepunt bereiken. Dit betekent dat het potentiële cliëntenbestand en medewerkersbestand in de toekomst steeds diverser moet zijn om o.a. ook de allochtone doelgroepen naar wens en behoefte cultuurspecifieke diensten te kunnen verlenen in hun eigen waarden & normen en taal. Dit is zeer van belang, doordat de ouderen terugvallen op hun moedertaal naarmate ze steeds ouder worden.

Care Zorg & Welzijn wil zich hierop goed voorbereiden en een bijdrage leveren o.a. ook aan de positieverbetering van de allochtone doelgroep, zodat ze op een goede volledige manier gebruik van de zorg en welzijn kunnen maken die zij welverdiend hebben. De zorg- en welzijnssector is een sterk groeiende markt en de vraag naar goede en gekwalificeerde tweetalige medewerkers neemt alleen maar toe.

Daar waar de familieleden zelf de zorg niet (meer) kunnen bieden of overbelast geraakt zijn als mantelzorgers, zal een beroep worden gemaakt op een professionele cultuurspecifieke zorgorganisatie.

Indien u of één van uw naasten door ziekte, ongeval, handicap, chronische kwalen, of door ouderdom zorgbehoevend en beperkt bent in uw dagelijkse gang van zaken en de nodige zorg nodig hebt, kunt u een beroep op ons doen.

Immers ons motto luidt: Uw zorg is onze zorg!

Bekijk meer vacatures van Stichting Care Zorg & Welzijn

Locatie

Solliciteer direct!Gerelateerde stages

Interessant voor jou

Recent bekeken

Recent bekeken door jou

© Copyright Stichting Erkenning Leerbedrijven Hoger Onderwijs (ELBHO®) 2024.
Alle rechten voorbehouden.