Veelgestelde vragen

Algemeen

Zijn alle bedrijven op hbo-stagemarkt erkend door Stichting ELHBO?

Ja, alle bedrijven die je vindt op hbo-stagemarkt voldoen aan de eisen van Stichting ELBHO en zijn Erkend Stagebedrijf.

Werkt hbo-stagemarkt met alle opleidingen?

Op dit moment werkt hbo-stagemarkt met alle opleidingen die in het hoger onderwijs worden aangeboden en een verplichte stage hebben opgenomen in het onderwijsprogramma. Dit zijn dus alle Associate Degree, Bachelor en Master opleidingen aan hogescholen en alle Bachelor/Master opleidingen aan universiteiten.

Hoe zit het met stagevergoeding?

Stage is geen baan. Een afstudeertraject is geen baan. Toch is het logisch dat jij als student een redelijke en billijke (onkosten)vergoeding dient te krijgen voor de periode dat je stage loopt of afstudeert.

Stagebedrijven die zijn erkend door Stichting ELBHO betalen maandelijks minimaal de onderstaande (stage)vergoeding. Het staat het stagebedrijf uiteraard vrij om een hogere stagevergoeding te bieden dan de richtlijn (bijvoorbeeld in sectoren waar de vraag naar stagiairs afstudeerders hoog is, en het aanbod laag).

Bekijk hier de richtlijnen voor stagevergoedingen


Stichting ELBHO

Waarom erkent Stichting ELBHO stagebedrijven?

Erkenning door een onafhankelijke partij is noodzakelijk, om de kwaliteit van de stages te borgen. Bovendien worden stage-ervaringen door Stichting ELBHO uitgewisseld tussen verschillende onderwijsinstellingen. Zo is de onderwijsinstelling altijd op de hoogte van de ervaringen bij een stagebedrijf, ook als het een stage voor een andere onderwijsinstelling betreft.

Is een ELBHO-erkenning verplicht?

Sommige opleidingen hebben een ELBHO-erkenning opgenomen als verplicht onderdeel binnen de stageprocedure. Er zijn ook hogescholen die een versnelde goedkeuring afgeven wanneer het stagevoorstel een ELBHO-erkend stagebedrijf betreft.