Responsible Disclosure beleid

Kwetsbaarheid melden

Bij Stichting ELBHO vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen (hbo-stagemarkt.nl, hbostagemarkt.nl, wo-stagemarkt.nl en wostagemarkt.nl) kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:
 1. Uw bevindingen te mailen naar toezicht@elbho.nl,
 2. Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen,
 3. Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
 4. Maak geen gebruik van aanvallen op fysieke beveiliging of applicaties van derden, van social engineering, (distributed) denial-of-service, malware, of spam,
 5. Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
Wat wij beloven:
 1. Wij reageren binnen 5 werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing,
 2. Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding,
 3. Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk,
 4. Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,
 5. In berichtgeving over de gemelde zwakheid zullen wij, als je dit wilt, je naam vermelden als de ontdekker van de kwetsbaarheid,
 6. Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Geen uitnodiging tot actief scannen
Ons zogenoemde responsible disclosure beleid is geen uitnodiging om ons netwerk of onze systemen uitgebreid actief te scannen op zwakke plekken. Wij monitoren namelijk zelf ons bedrijfsnetwerk. Daardoor is de kans groot dat we je scan oppikken, wat mogelijk leidt tot onnodige kosten.

Met ingang van 1 januari 2023 worden meldingen van XSS niet meer in behandeling genomen.

Dit Responsible Disclosure beleid is voor het laatst aangepast op 23 december 2022.

Lijst met gevonden kwetsbaarheden
De volgende onafhankelijke (security) onderzoekers hebben kwetsbaarheden gevonden die onze systemen veiliger hebben gemaakt. Wij danken hen voor hun zorgvuldigheid en meedenken.
 • 7 maart 2022: Mukesh Kumar (2 SQLi injections, 1 XSS)