Privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid

Introductie Stichting ELBHO stelt deze website beschikbaar voor studenten, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven onder de naam hbo-stagemarkt.nl, hbostagemarkt.nl, wo-stagemarkt.nl en wostagemarkt.nl.

Bij het gebruik van deze website gelden de volgende huisregels:
 1. Deze website wordt beschikbaar gesteld voor studenten en ELBHO-erkende stagebedrijven. Acquisitie is niet toegestaan.
 2. Deze website kan gebruik maken van cookies om uw voorkeuren op te slaan.
 3. Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, behoudens de gevallen waarin de wet hierin voorziet. Hierbij kunt u denken aan het opvragen van gegevens door (buitengewoon) opsporingsambtenaren in het kader van een (gerechtelijk) onderzoek.
 4. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien.
 5. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 6. Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.
 7. Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp / AVG. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.
Verwerkersoverzicht:
Van studenten verwerken wij de volgende (persoons)gegevens:

 • voornaam
 • achternaam
 • e-mailadres (van onderwijsinstelling)
 • wachtwoord
 • IP-adres
 • (ingeschreven bij) onderwijsinstelling(en)
 • (ingeschreven bij) opleiding(en)
Van stagebedrijven verwerken wij de volgende (persoons)gegevens:

 • bedrijfsnaam
 • voornaam contactpersoon
 • achternaam contactpersoon
 • algemeen e-mailadres bedrijf
 • e-mailadres van contactpersoon
 • wachtwoord
 • IP-adres
 • algemeen telefoonnummer bedrijf
 • telefoonnummer contactpersoon
 • adres bedrijf
 • erkend voor opleidingen

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 juni 2018.